Zelftest Aanrijding

Het type aanrijding hebben we nodig om de aansprakelijkheid te kunnen vaststellen.