Gevolgrecht.nl is opgericht met als doel gedupeerden en/of slachtoffers op de hoogte te brengen van hun recht op een compensatie en het realiseren daarvan naar redelijkheid. Dat is ons doel, onze missie.

Rienk & Gerben-Jan

Contactgegevens

Postadres
Tesselschadestraat 6, 8913 HB Leeuwarden
E-mail
info@gevolgrecht.nl
Telefoon
058 792 00 28

Over ons

Gevolgrecht.nl is opgericht omdat het Europese Schadeformulier niet volledig is voor de gedupeerde. Je kunt de schade aan je auto er in kwijt en je kunt melden of er gewonden zijn. Voor andere Veelal is met niet op de hoogte van de mogelijkheid om andere schade, naast de schade aan de eigen auto, te verhalen. Het formulier biedt daar ook geen ruimte voor. Soms dient de schade zich pas aan nadat het schadeformulier in behandeling is genomen. Denk aan verloren werktijd, extra reiskosten, medische kosten en/of stressklachten.

Wat is het gevolg?

 • Gedupeerden blijven zitten met kosten en ongemak terwijl dit wel verhaalbaar is. Gevolgrecht.nl maakt in grote mate gebruik van digitale dienstverlening. Daardoor zijn ons kosten lager en kunnen wij gedupeerden met recht op kleinere schadevergoedingen ook helpen.
 • Verzekeraar en verzekeringstussenpersonen brengen je op de hoogte van je (verhaals-) recht. Het schadeformulier is daar de basis voor, maar is niet compleet. De samenwerking met Gevolgrecht Nederland voorkomt dat gedupeerden niet ontvangen waar ze recht op hebben.

Gedupeerden niet op de hoogte van hun recht

In ruim 80% van de gevallen is de gedupeerde NIET op de hoogte van zijn of haar recht op compensatie.

 • Bij grote (letsel-) schade staat op het schadeformulier dat er gewonden zijn. De belangen van deze gedupeerden worden daardoor meestal meteen geborgd. Deze dienstverlening zet Gevolgrecht.nl eveneens in gang.
 • Bij kleine schade is dit in ruim 80% van de aanrijdingen niet het geval. De reparatie van de auto wordt door de aansprakelijke verzekeraar betaald, maar de gedupeerde kijkt meestal niet goed naar de gevolgschade. Bijvoorbeeld:
  • gemiste werktijd (doktersbezoek of aan het schadeherstelbedrijf);
  • reiskosten voor alternatief vervoer;
  • inhuur van oppas, tuinonderhoud en andere hulp;
  • schade aan andere spullen;
  • emotionele schade: geschrokken, boosheid, slecht slapen en dergelijke.

Geen Amerikaanse toestanden

In Nederland hebben we via de wet met elkaar afgesproken dat gedupeerden gecompenseerd worden door degene die aansprakelijk is of diens verzekeraar. Het regelen van vergoedingen voor onze klanten leidt onmiskenbaar tot het indienen van schades bij verzekeraars. Gevolgrecht.nl creëert echter geen Amerikaanse toestanden waarbij juristen tot het gaatje gaan. Gevolgrecht.nl handelt uitsluitend naar redelijkheid en billijkheid en behoudt zich het recht voor een overeenkomst te beëindigen zodra dit principiële uitgangspunt onder druk komt te staan. Gevolgrecht.nl zorgt dat je gebruik maakt van je recht en regelt een schadevergoeding die recht doet aan de klant. Niet meer, maar ook niet minder.

Gevolgrecht.nl: Gratis dienstverlening voor jou

De dienstverlening van Gevolgrecht.nl is kosteloos voor jou. Onze kosten worden namelijk betaald door de aansprakelijke verzekeraar en staat los van de schadevergoeding voor jou als gedupeerde. Bij lagere schades ontvangen wij een lagere vergoeding. Dit is tussen marktpartijen afgesproken in een overeenkomst (“convenant”). Dit convenant wordt door Gevolgrecht.nl gehanteerd. Door inzet van digitale technologie kan Gevolgrecht.nl ook gedupeerden met recht op kleinere compensaties helpen.

Transparantie en snelheid

Gevolgrecht.nl richt zich met name op kleinere schadeclaims waar veelal ook lichamelijke klachten bij voorkomen. Wij houden onze behandelkosten laag door gebruik te maken van digitale technologie. Vaak werden bewijsstukken heen en weer gestuurd en gediscussieerd over behandelkosten. Dat voegt geen waarde toe voor klanten, maar verhoogt wel de kosten.

Het digitale platform van Gevolgrecht.nl stelt ons in staat om verzekeraars direct inzicht te geven in dossiers. Gevolg?

 • Goed voor de klant: De schade wordt sneller afgewikkeld;
 • Goed voor de verzekeringstussenpersoon: de klant is tevreden;
 • Goed voor de verzekeraar: de kosten worden laag gehouden en de verzekeraar heeft snel inzicht in de schade.

Start de zelftest