Gevolgrecht.nl is opgericht met als doel gedupeerden en/of slachtoffers op de hoogte te brengen van hun recht op een compensatie en het realiseren daarvan naar redelijkheid. Dat is ons doel, onze missie.

Rienk & Gerben-Jan

Contactgegevens

Postadres
Sophialaan 1A, 8911 AE Leeuwarden
E-mail
info@gevolgrecht.nl
Telefoon
058 792 00 28

Over ons

Gevolgrecht.nl is opgericht vanuit Letselschade Collectief. Na de start van Letselschade Collectief is ons opgevallen dat veel gedupeerden niet op de hoogte zijn van het recht op andere vergoedingen dan alleen de autoschade. Alleen zaken met zwaarder letsel en met permanent verlies van arbeidsvermogen worden bediend. Wij vonden en vinden dat vreemd:

 • Veel gedupeerden vinden hun weg niet naar belangenbehartigers of worden daar niet geholpen. Gevolgrecht.nl heeft in grote mate digitale technologie toegepast, waarmee wij minder behandelkosten maken. Daardoor kunnen wij ook gedupeerden met recht op kleinere compensaties helpen.
 • Verzekeringstussenpersonen hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat zij de klant ook moeten wijzen op dit recht op vergoedingen. Gevolgrecht.nl heeft dit eenvoudig gemaakt voor verzekeringstussenpersonen zodat zij aan hun zorgplicht kunnen voldoen.

Gedupeerden niet op de hoogte van hun recht

In 80% van de gevallen is de gedupeerde NIET op de hoogte van zijn of haar recht op compensatie.

 • Bij grote (letsel-) schade worden de belangen van gedupeerden meestal meteen geborgd. Ook Gevolgrecht.nl geeft hier invulling aan.
 • Bij kleine schade is dit vaak niet het geval. De reparatie van de auto wordt door de aansprakelijke verzekeraar betaald, maar de gedupeerde kijkt meestal niet goed naar de gevolgschade. Bijvoorbeeld:
  • gemiste werktijd (doktersbezoek of aan het schadeherstelbedrijf),
  • inhuur van oppas, tuinonderhoud en andere hulp
  • schade aan zaken door het ongeluk die je bij je had.
  • emotionele schade: geschrokken, boosheid, slecht slapen, en dergelijke

Geen Amerikaanse toestanden

In Nederland hebben we via de wet met elkaar afgesproken dat gedupeerden gecompenseerd worden door degene die aansprakelijk is of diens verzekeraar. Het regelen van vergoedingen voor onze klanten leidt onmiskenbaar tot hogere schades bij verzekeraars en dus tot hogere premies voor de consument. Gevolgrecht.nl wil geen Amerikaanse toestanden creëren waarbij juristen en gedupeerden tot het gaatje gaan. Gevolgrecht.nl handelt uitsluitend naar redelijkheid en billijkheid en behoudt zich het recht voor de overeenkomst met een klant en/of jurist/advocaat te beëindigen zodra dit principiële uitgangspunt onder druk komt te staan.. Gevolgrecht.nl zorgt dat je gebruik maakt van je recht en regelt een redelijke compensatie. Niet meer, maar ook niet minder.

Gevolgrecht.nl: Gratis dienstverlening voor jou

De dienstverlening van Gevolgrecht.nl is gratis. Onze kosten worden betaald door de aansprakelijke verzekeraar. Bij lagere schades ontvangen wij een lagere vergoeding. Dit is tussen marktpartijen afgesproken in een convenant. Deze wordt door Gevolgrecht.nl gehanteerd. Door inzet van digitale technologie kan Gevolgrecht.nl ook gedupeerden met recht op kleinere compensaties helpen.

Level playing field voor verzekeraars

De activiteiten van Gevolgrecht.nl zullen ertoe leiden dat het aantal kleine letselschade claims gaat stijgen. Dit gebeurt nu ook al zonder onze activiteiten. Maar daar staat tegenover dat Gevolgrecht.nl ervan overtuigd is dat we de behandelkosten per dossier onder het huidige gemiddelde zullen krijgen. Wat het effect van deze twee zaken is, kunnen wij nu niet vertellen. Maar elke verzekeraar moet hier tijdig rekening mee houden. Gevolgrecht zal het ontstane effect tijdig communiceren.

Start de zelftest